Mariapark Els behöriga elektriker

Du ska aldrig anlita en elfirma som saknar allmän behörighet och inte har certifierade elektriker. Risken att något går fel under arbetet är nämligen alldeles för hög och konsekvenserna för dig som kund kan bli omfattande.

Dels kan skador på elsystemet uppstå vilket kommer kräva ytterligare elrenovering och utgifter, eller i värsta fall brand och allt vad det innebär. Dessutom kan det leda till personskador för den elektriker du anlitat samtidigt som dåligt utförda elinstallationer kan innebära en risk för dig och din familj i efterhand.


Men vad innebär egentligen en certifierad elektriker med allmän behörighet? I strävan efter att erbjuda total transparens går vi igenom våra certifikat och auktorisation på denna sida. Du kan också läsa mer om alla våra elektriker på sidan ”Om Mariapark El”.

Certifiering & Allmän behörighet el

Något som är förvirrande när det gäller elcertifikat är att man år 2017 bytte namnet på det viktigaste certifikatet. Tidigare har man kallat det för “allmän elbehörighet” (eller allmän behörighet el – ABL) men numera kallas det för AL-auktorisation.

Utbildningskraven och processen för att få en AL-auktorisation är samma som för allmän behörighet, och givetvis är det något vi på Mariapark el innehar.

Allmän behörighet (AL-auktorisation)

AL är en förkortning för Auktorisation för lågspänning och den ger innehavaren rätten att utföra all form av elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Certifikatet innefattar elsystem med spänning på upp till 1 000 volt växelspänning (AC) och upp till och med 1 500 volt likspänning (DC).

Kraven för att beviljas en AL-auktorisation är strikta. Dels måste man ha genomfört en godkänd utbildning som innefattar de färdighetskrav som framgår i Elsäkerhetsverkets riktlinjer från ELSÄK-FS 2017:4. Vidare ska elektrikerna kunna uppvisa minst 4 års erfarenhet från elarbeten, varav minst 2 års erfarenhet inom elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.

Som du ser i behörighetsbeviset ovanför är det Mattias Frohm som har AL-auktorisation för Mariapark El. I sin tur garanterar detta att vår verksamhet lever upp till de krav som idag sätts på elfirmor i hela Sverige.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en svensk, statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar över elsäkerhet för privatpersoner och företag följande mottot “trygg och störningsfri el”. De arbetar på uppdrag av regeringen och får lov att ha upp till 9 ledamöter i regeringen.

Som den ansvariga myndigheten för hela branschen är det Elsäkerhetsverket som utfärdar AL-behörighetsbevis till elfirmor i Sverige.

Elsäkerhetsverket hemsida kan du läsa mer om kraven för behörighet, de olika certifikaten samt dubbelkolla om den firma du ska anlita faktiskt innehar de certifikat som de påstår.

Mariapark Els andra certifikat

Förutom vår AL-auktorisation har elektrikerna på Mariapark El en rad attraktiva certifikat och behörigheter som ger oss möjligheten att utföra alla tänkbara elinstallationer och -renoveringar.

Du kan kontakta oss idag för att få mer information om våra elcertifikat samt för att få se kopior på våra behörigheter och tidigare referenser.

Våra certifikat innebär att vi kan göra enklare elinstallationer men även omfattande renoveringsarbeten och stambyten. Du hittar mer info om våra tjänster och de orter där vi är verksamma i menyn högst upp på sidan.

Vikten av att anlita elektriker med allmän behörighet och certifikat

För att knyta ihop säcken tänkte vi ytterligare belysa vikten av att endast anlita elektriker med allmän elbehörighet (AL).

1. Lagen

För det första kräver lagen idag att all elinstallation utförs av behöriga elektriker. Man får alltså inte utföra elinstallation på egen hand eller anlita obehöriga elektriker till arbetet.

Naturligtvis får man göra enklare arbeten på egen hand, exempelvis byta glödlampor och koppla in/koppla om sin elektronik.

Allt annat arbete kräver en certifierad elektriker och helst en elfirma med bra och många referenser från tidigare arbeten.

2. Risker

Dessa regelverk grundar sig i de risker som är associerade med arbeten i elsystem. Som bekant är elsystemen i våra bostäder och fastigheter ytterst känsliga och riskerna med fel i systemet är stora.

Som vi tidigare nämnde finns risken att en obehörig elektriker skadar sig under arbete eller att du skadar dig på systemet efteråt. Den absolut största och allvarligaste risken är dock risken för brand.

OBS! Brand i elapparater är idag en av de vanligaste brandorsakerna i hemmet i Sverige. Därför måste du se till att de elektriker du anställer alltid arbetar enligt konstens alla regler.

3. Försäkring

På grund av dessa regler och certifikat kan du inte förlita dig på dina försäkringar i fall du anlitat en elektriker utan allmän behörighet.

Skulle något gå snett i arbetet kan du därför räkna med stora utgifter för att åtgärda felet och ingen hjälp från ditt försäkringsbolag.

Vill du försäkra dig om att Mariapark El – eller en annan elfirma – har de certifikat som krävs kan du kontakta ditt försäkringsbolag alternativt vända dig direkt till Elsäkerhetsverket.

Florettgatan 39, 254 67 Helsingborg

042-453 64 64

info@mariaparkel.se

Org.nr: 556832-2928

Integritetspolicy
Frågor och svar

© All rights reserved, Mariapark EL AB 2021

Skapad av Act Local