Byta proppskåp & installera elcentral

Elcentral, proppskåp, säkringsskåp, gruppcentral… kärt barn har många namn brukar man säga. Likaså är anledningarna varför du kan behöva byta proppskåp. Vi utför byte av elcentral och sköter hela installationen.

För vissa är det ett estetiskt val att installera en ny elcentral om man exempelvis köpt en ny bostad och tycker att den befintliga centralen sitter konstigt placerad. Men de allra flesta behöver byta proppskåp för att installera en mer modern elcentral med högre säkerhetsgrad.

Oavsett varför du är i behov av att byta elcentral, eller proppskåp som det kallas till vardags, har vi på Mariapark El behörigheten och kunskapen som krävs för att genomföra installationen av elcentralen. Vi arbetar efter strikta säkerhetspolicys och innehar alla certifikat som behövs när man arbetar med elrenovering och elcentraler.

Byta elcentral? – Vi hjälper dig!

Mariapark El är en väletablerad elfirma i Helsingborg som är verksamma i nordvästra Skåne. Vi har ett team av erfarna och certifierade elektriker med stor vana från att byta och installera elcentraler. Vi kan genomföra byte av elcentral i bland annat Helsingborg, Båstad, Ängelholm och Landskrona. Som med alla våra tjänster tillämpar vi fasta priser som du hittar här.

Vi arbetar mot både privatkunder och företag och kan byta alla de vanligaste proppskåpen för att på så sätt säkra elsystemet i fastigheten. Nedan kan du läsa mer om de vanligaste byte av elcentral som vi genomför.

Byte av 1-fas central

Vi byter ofta 1-fas elcentraler och kan även felsöka hela elsystemet i din fastighet. Att byta elcentral är en process som kräver stor försiktighet och kunskap. Därför skickar vi våra mest erfarna elektriker till att byta elcentraler.

Byte av 2-fas central

Många anlitar oss även för att byta elcentraler med 2 faser. Om proppskåpet inte fungerar som det ska är risken stor att elsystemet kortsluter. Har du dessutom en äldre elcentral finns risk för brand om systemet överbelastas.

Byte av 3-fas central

Har du en 3-fas central kan vi hjälpa dig installera en ny. Det kan exempelvis behövas om du nyligen tagit över en äldre fastighet eller om du vill flytta elcentralen till en plats där den inte syns lika mycket, t.ex. från hallen till grovköket.

Nätverksuttag

Om du nyss har flyttat in eller fått tillgång till fibernätverket kan du behöva installera ett nytt nätverksuttag. Detta är inget man ska ge sig på själv utan får endast utföras av en certifierad elektriker.

Astrour till fasadbelysning

Vi kan även installera astrour och digitala kopplingsur i din elcentral. Detta är framför allt nödvändigt om du ska installera ny fasadbelysning och vill att lamporna ska vara tidsbestämda.

Florettgatan 39, 254 67 Helsingborg

042-453 64 64

info@mariaparkel.se

Org.nr: 556832-2928

Integritetspolicy
Frågor och svar

© All rights reserved, Mariapark EL AB 2021

Skapad av Act Local