Elsäkerhet

Elsäkerhet är enormt viktigt

Elsäkerhet är något vi på Mariapark El är något som genomsyrar hela vår verksamhet och vi arbetar alltid efter att optimera elsäkerheten hos de kunder som anlitar oss, oavsett hur stor eller litet arbete vi utför åt dem.

Som du säkert kan förstår är elsäkerhet ett omfattande ämne som inkluderar all form av el som används i dagens samhälle och de åtgärder som används för att garantera att el är säker och inte orsakar personskador, bränder och mer.


Här kan du lära dig mer om hur du kan fastställa hög elsäkerhet i hemmet men även hur vi arbetar med elsäkerhet.

Vad är elsäkerhet?

Elsäkerhet inkluderar som sagt all el i hela vårt samhälle, från din hemelektronik till industrielektronik och även elverk och -bolag. Med det sagt syftar man oftast på hushållsel och elsäkerhet i hemmet.

Elsäkerhet i hemmet

I hemmet inkluderar elsäkerhet dels hur du använder el i din bostad och kopplar in din elektronik men även att själva elsystemet håller hög säkerhet. För dig innebär det att du exempelvis inte ska använda elektronik i våtrum, ska koppla in elektronik med fel spänning i uttagen eller använda hemelektronik eller kablar som skadats.

Du ska heller inte öppna proppskåpet eller försöka dra om elen i bostaden. Vidare innebär det att du inte får utföra elinstallationer, elrenoveringar eller andra omfattande åtgärder på elsystemet i ditt hem. Därför finns behovet av att ha tillgång till en pålitlig elfirma som du kan anlita när du behöver hjälp. Detta är extra viktigt när man arbetar med el i våtrum, exempelvis om man ska installera ett spabad då alla kopplingar och monteringen måste uppfylla strikta krav.

OBS! Givetvis får du utföra vissa åtgärder på egen hand, däribland byta glödlampor, koppla in förgreningskablar och byta säkring. Allt annat ska du lämna åt en professionell och behörig elektriker.

Hur arbetar med Mariapark El med elsäkerhet?

Mariapark El är en traditionell elfirma med AL-auktorisation (allmän elbehörighet) vilket innefattar elsystem med spänning på upp till 1 000 volt växelspänning (AC) och upp till och med 1 500 volt likspänning (DC).

Det innebär att vi i första hand arbetar med elsäkerhet för hushållsel och även elsystemen för företag av olika storlekar. Det betyder att du kan anlita oss för alla typer av elarbete du behöver få utfört.

Vi genomför bland annat ett stort antal elinstallationer av allt från moderna proppskåp till laddcentraler för elbilar. Dessutom arbetar vi ofta med felsökning och genomför stora elrenoveringar och stambyten på en regelbunden basis.

Viktigast av allt är kanske att allt vårt arbete regleras av Elsäkerhetsverket som satt standarden för hela branschen.

Elsäkerhetsverket och deras uppgift

Elsäkerhetsverket är en svensk förvaltningsmyndighet som ansvarar över elsäkerhet i hela landet och som även hanterar tekniska säkerhetsfrågor gällande elektronik både nationellt och internationellt. Deras arbete fokuserar kring tillsyn, certifiering av aktörer, samt skapande av ny och uppdatering av befintliga regler och lagar.

Elsäkerhetsverket för även ett komplett register över alla registrerade elinstallationsföretag i Sverige, däribland alla elektriker i Helsingborg. Därmed kan du alltid dubbelkolla om en elfirma du överväger att anlita faktiskt är registrerad, certifierad och pålitlig.

Elsäkerhetsverkets nya regler

För att säkerställa högsta möjliga elsäkerhet i branschen arbetar elsäkerhetsverket aktivt med att uppdatera och skapa nya regler. Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad på de senaste nyheterna är att besöka myndighetens egen hemsida.

Vid större ändringar och när omfattande regelverk introduceras brukar vi uppdatera vår hemsida. Detta för att främja den transparens vi alltid strävar efter att upprätthålla.

Florettgatan 39, 254 67 Helsingborg

042-453 64 64

info@mariaparkel.se

Org.nr: 556832-2928

Integritetspolicy
Frågor och svar

© All rights reserved, Mariapark EL AB 2021

Skapad av Act Local