Personen som innehar rollen ”Elinstallatör för regelefterlevnad” heter Mathis Frohm och han innehar ”Auktorisation för lågspänning, AL”, tidigare benämnd som ”Allmän behörighet för lågspänning (växelspänning upp till och 1000 V och likström 1500 V)”.

Vidare innehar personalen andra typer av auktorisation/certifieringar och specialist kompetenser inom diverse områden.