Tänk på att skaffa säker laddning av denna!

Det är ej rekommenderat att använda den bifogade laddaren som ansluts till ett vanligt vägguttag, då elledningarna inte är dimensionerad för denna höga konstanta belastning som uppstår vid laddning vilket kan öka risken för brand.

Vi kan installera en så kallad laddbox med separat kabel från gruppcentralen! Kontakten i laddboxen är typ2 vilket är det vanligaste idag när det gäller el och hybridbilar.

En typisk installation går på ca 15 tkr vilket innefattar 3 meter kabel, jordfelsbrytare, säkringar och laddboxen.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag!