Innan du ska sälja eller efter du har köpt en fastighet bör man kontrollera statusen på elanläggningen!

Börjar elanläggningen komma upp till åren? Då bör du låta oss undersöka denna. Äldre/bristfälliga anläggningar kan utgöra en stor säkerhetsrisk för användarna. Tänk på att elektrisk ström är dödlig men samtidigt osynlig!

Vi erbjuder två varianter, ”stor” respektive ”liten”.

Vid ”liten” genomförs en snabbare undersökning, ni erhåller muntlig information över bristerna.

”Stor” innebär djupare kontroller, samt även andra tester. Ni erhåller även ett skriftligt protokoll, med eventuella noterade brister.

På begäran kan vi återkomma med vad det kommer att kosta åtgärda felen/bristerna.

Stor kostar 3 995:- inklusive moms efter ROT.
Liten kostar 995:- inklusive moms efter ROT.

(gäller endast villa och lägenhet)