Beställ byte av elcentral

Vi kommer att kontakta dig för vidare information och konsultation.

Beställ din Zaptec Go nu!

Fyll i formuläret här nedanför för att lägga en beställning av Zaptec Go 22 kW inklusive standardinstallation. Vi kommer att kontakta dig för vidare information.

Standardinstallation innebär 10 meter kabeldragning och två håltagningar. Markarbete ingår ej vid kabeldragning.